TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

STT Tên ấn phẩm Tác giả Loại ấn phẩm Tạp chí / Hội thảo Lĩnh vực nghiên cứu Từ khóa
11 Ảnh hưởng của nhiệt độ hâm sấy dầu dừa nguyên chất đến đặc tính phát thải của động cơ Diesel - 2015 NCS.Hoàng Anh Tuấn, PGS.TS.Lương Công Nhớ, NCS.Nguyễn Lan Hương Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 44 – 11/2015 Pure coconut oil, emission characteristics, Diesel engine
12 Ảnh hưởng của thành phần khí thấm đến tổ chức và độ cứng lớp thấm của thép SCM 420- Influence of nitrocarburizing compoments on the microstructure and hardness of layer of SCM 420 - 2015 ThS.Nguyễn Dương Nam 1, PGS.Lê Thị Chiều 2, TS.Phạm Mai Khánh 2, ThS.Vũ Anh Tuấn 1 Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 42 – 04/2015 SCM 420; thấm C-N; thành phần thấm C-N
13 Áp dụng phương pháp tích phân trực tiếp bằng sơ đồ sai phân trung tâm trong xây dựng thuật toán tính toán động học dây neo công trình biển - 2016 Nguyễn Thị Thu Lê, Lê Hồng Bang, Đỗ Quang Khải Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 46 – 03/2016 Nonlinear morning line, dỉrect intergation method, central difference mothod
14 APRC-Based Decentralised Model Predictive Control for Parallel Splitting Systems with a Matrix Annihilation - 2013 Tri Tran, Nguyễn Đình Thật, Quang Hà Kỷ yếu hội thảo International Conference on Control, Automation and Information Science; 11/2013
15 Ảnh hưởng của hồi lưu khí xả đến quá trình cháy trong động cơ Diesel tàu thủy - The influence of exhaust gas recirculation on burnning process in Diesel engine of ships - 2014 TS.Nguyễn Trí Minh Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 40 – 11/2014
16 Biến dạng uốn của móng thùng chìm dùng cho tháp gió xa bờ trong quá trình lắp đặt- Buckling behaviors of bucket foundation for offshore wind tower during installation - 2014 NCS.Trần Đức Phú (1), GS.Lee Gye Hee (2) Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 39 – 08/2014
17 Bộ điều khiển tốc độ mờ cho động cơ diesel - máy phát điện dự phòng- A fuzzy logic speed controller for stanby diesel generator - 2014 TS.Hoàng Đức Tuấn Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 38 – 04/2014 Standby diesel generator, nonlinear system, a fuzzy logic speed controller.
18 Bơm piston áp lực cao sử dụng cho hệ thống xử lí nước mặn thành nước ngọt- High pressure piston pump use for the system of sea water treatment into fresh water - 2014 PGS.TS. NGUYỄN HỒNG PHÚC, KS. ĐINH VƯƠNG QUÝ Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 39 – 08/2014
19 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ sỹ quan kiểm tra tàu biển tại các cảng vụ Hàng hải - 2015 TS. Lê Quốc Tiến Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 44 – 11/2015 PSCO, comprehensive measures, quality
20 Các hệ thống máy lái tàu thuỷ- Steering gear systems on the veseels - 2014 ThS. Bùi Văn Dũng Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 37 – 01/2014