You are here

Ban Xây dựng và Quản lý dự án

Liên hệ
Địa chỉ: 
P.104- Nhà A1, Khu Hiệu bộ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray- Ngô Quyền- Hải Phòng
Điện thoại: 
0313.728870