You are here

Phòng Tổ chức cán bộ

Liên hệ
Địa chỉ: 
P. 201- Nhà A1, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Điện thoại: 
0313.735.620

HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC KÝ LẠI HỢP ĐỒNG
Trước thời hạn kết thúc hợp đồng 01 tháng.
- Người lao động tải mẫu bản kiểm điểm theo loại hợp đồng đã ký( thử việc, 3 năm), ghi đầy đủ thông tin vào mẫu( chú ý các thông tin đã thay đổi so với Hợp đồng đã ký lần trước), xin ý kiến của thủ trưởng đơn vị.
- Đối với ngạch giảng viên tập sự, Bản kiểm điểm đánh giá việc thực hiện hợp đồng phải có nhận xét của giảng viên hướng dẫn giảng viên tập sự theo các nội dung đã quy định tại Quy chế Đào tạo giảng viên được ban hành theo Quyết định số 59/QĐ-ĐHHHVN-TCCB ngày 15/01/2014 của Nhà trường.
- Gửi Bản kiểm điểm + Bản phô tô Hợp đồng đã ký về Phòng Tổ chức cán bộ qua đ/c Phạm Huy Tùng để chuẩn bị ký lại Hợp đồng. (ĐT liên hệ 0989.983.958; Email: Tungh04go@gmail.com).
DANH SÁCH KÝ LẠI HỢP ĐỒNG NĂM 2016
MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM KÝ LẠI HỢP ĐỒNG
Thông báo Về việc dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016.
Thông báo kỳ thi nâng ngạch công chức lên CVC, CVCC năm 2016.
Thông báo Vv đánh giá, xếp hạng tập thể, cá nhân hàng tháng
Thông báo Vv tiến hành bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016 đối với Nhà giáo của Trường.