TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Lịch tuần Từ ngày Đến ngày Tải về
Lịch công tác tuần 29 năm 2019 15/07/2019 21/07/2019 File Tải (131.74 KB)
Lịch công tác tuần 28 năm 2019 08/07/2019 14/07/2019 File Tải (59.08 KB)
Lịch công tác tuần 27 năm 2019 01/07/2019 07/07/2019 File Tải (60 KB)
Lịch công tác tuần 26 năm 2019 23/06/2019 23/06/2019 File Tải (59.99 KB)
Lịch công tác tuần 25 năm 2019 17/06/2019 23/06/2019 File Tải (62.41 KB)
Lịch công tác tuần 24 năm 2019 10/06/2019 16/06/2019 File Tải (62.78 KB)
Lịch công tác tuần 23 năm 2019 03/06/2019 09/06/2019 File Tải (61.59 KB)
Lịch công tác tuần 22 năm 2019 27/05/2019 02/06/2019 File Tải (59.9 KB)
Lịch công tác tuần 21 năm 2019 20/05/2019 26/05/2019 File Tải (62.19 KB)
Lịch công tác tuần 20 năm 2019 13/05/2019 19/05/2019 File Tải (59.88 KB)

Pages