You are here

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Liên hệ
Địa chỉ: 
Phòng 119B - Nhà A1 - Khu Hiệu bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam – Số 484 Lạch Tray – Lê Chân – Hải Phòng.
Điện thoại: 
0225.3851.656