You are here

Phòng Quan hệ Quốc tế

Liên hệ
Địa chỉ: 
P. 205A - Nhà A1- Khu Hiệu bộ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 
0225.3829.109/ 3735.681; Fax: 0225.3735.282