You are here

Phòng Quan hệ Quốc tế

Liên hệ
Địa chỉ: 
P. 205A - Nhà A1- Khu Hiệu bộ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 
031.3829.109/ 3735.681; Fax: 031.3735.282