You are here

Ban quản lý Khu Nội trú

Liên hệ
Địa chỉ: 
Khu C- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 
0313.735.456