TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Lịch tuần Từ ngày Đến ngày Tải về
Lịch công tác tuần 03 năm 2020 13/01/2020 19/01/2020 File Tải (39.83 KB)
Lịch công tác tuần 02 năm 2020 06/01/2020 12/01/2020 File Tải (131.12 KB)
Lịch công tác tuần 01 năm 2020 30/12/2019 05/01/2020 File Tải (131 KB)
Lịch công tác tuần 52 năm 2019 23/12/2019 29/12/2019 File Tải (154.5 KB)
Lịch công tác tuần 51 năm 2019 16/12/2019 22/12/2019 File Tải (175.51 KB)
Lịch công tác tuần 50 năm 2019 09/12/2019 15/12/2019 File Tải (155.35 KB)
Lịch công tác tuần 49 năm 2019 02/12/2019 08/12/2019 File Tải (154.16 KB)
Lịch công tác tuần 48 năm 2019 25/11/2019 01/12/2019 PDF icon Tải (238.03 KB)
Lịch công tác tuần 47 năm 2019 18/11/2019 24/11/2019 PDF icon Tải (491 KB)
Lịch công tác tuần 46 năm 2019 11/11/2019 17/11/2019 File Tải (142.59 KB)

Pages