TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Bộ điều khiển tốc độ mờ cho động cơ diesel - máy phát điện dự phòng- A fuzzy logic speed controller for stanby diesel generator

Danh sách tác giả: 
Loại ấn phẩm: 
Abstract: 

Hệ diesel máy phát điện dự phòng là hệ phi tuyến mạnh, phụ tải thay đổi ngẫu nhiên không theo quy luật và dải thay đổi trong phạm vi rộng. Do vậy, vấn đề giữ ổn định tốc độ quay cho động cơ Diesel luôn được đầu tư nghiên cứu để nâng cao chất lượng hệ thống. Bài báo giới thiệu bộ điều khiển tốc độ mờ cho động cơ Diesel máy phát điện dự phòng.  

Tạp chí / Hội thảo: 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 38 – 04/2014
File gốc: 
Đơn vị: 
Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐHHH Việt Nam
Năm : 
2014