TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Biến dạng uốn của móng thùng chìm dùng cho tháp gió xa bờ trong quá trình lắp đặt- Buckling behaviors of bucket foundation for offshore wind tower during installation

Loại ấn phẩm: 
Abstract: 

Trong nghiên cứu này, hiện tượng biến dạng uốn trong quá trình lắp đặt móng thùng chìm của tua bin gió xa bờ đã được nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu được mô phỏng bằng một phần mềm phân tích kết cấu thương mại ABAQUS và hiện tượng biến dạng của kết cấu được xác định bằng hệ số Batdorf Z trong tiêu chuẩn thiết kế DNV. Ảnh hưởng của các tham số như các thanh gia cường dọc trục và độ sâu đóng đã được đánh giá cho việc xác định sức chịu tải. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các thanh gia cường dọc trục có thể làm tăng đáng kể sức chịu tải trong một khu vực đặc thù riêng.

Tạp chí / Hội thảo: 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 39 – 08/2014
File gốc: 
Đơn vị: 
1) Khoa Công trình, Trường ĐHHH Việt Nam 2) Đại học Hàng hải Quốc gia Mokpo, Hàn Quốc
Năm : 
2014