TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ sỹ quan kiểm tra tàu biển tại các cảng vụ Hàng hải

Danh sách tác giả: 
Loại ấn phẩm: 
Abstract: 

Kiểm tra Nhà nước cảng biển là một hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường (AT, ANHH & PNÔNMT). Việt Nam là một thành viên tham gia Tokyo MOU và các sỹ quan kiểm tra tàu biển (PSCO) của chúng ta cũng cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quốc tế về mặt năng lực. Bài viết này giới thiệu các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ các PSCO tại các cảng vụ hàng hải.

Tạp chí / Hội thảo: 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 44 – 11/2015
Đơn vị: 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Năm : 
2015