Tin tức

You are here

Primary tabs

Thực hiện Quyết định 1173/QĐ-BGH của Hiệu trưởng Trường ĐHHHVN về việc thành lập Đội tuyển tham gia Cuộc thi...
  Được sự đồng ý của Thủ tướng chính phủ, từ năm 2003, Trung ương Đoàn Thanh niên...
  Ngày 16 - 17/12/2010, tại Phòng khách Ban Giám hiệu TS. Phạm Xuân Dương-...
 Thực hiện công văn số 937/TB-BGH về việc tổ chức Hội nghị bạn đọc năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học H...
 14h00 ngày 26/11/2010 tại Hội trường lớn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Khoa Sau Đại học đ...
Quán triệt đường lối của Đảng, trong những năm qua, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tí...
 Cùng với phong trào thi đua trong giảng dạy, học tập, NCKH, các hoạt động thể thao trong CB,...
 10h30 ngày 17/11/2010, tại Phòng khách Ban Giám hiệu, PGS.TSKH Đặng Văn Uy- Hiệu...
 Thực hiện kế hoạch số 550/KH-LĐLĐ ngày 16/11/2010 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Th...