Tin tức

You are here

Primary tabs

 Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường...
 Ngày 23/8/2011, phối hợp với Đoàn thanh niên Huyện Kiến Thụy cũng như được sự đồng ý...
Trong năm học 2010-2011, hoạt động công tác Đoàn và Hội sinh viên dưới sự chỉ đạo của...
 Trong năm học 2010-2011, hoạt động công tác Đoàn và Hội sinh viên dưới sự chỉ...
 Sau các Hội nghị dân chủ sinh viên cấp Khoa và phiên trù bị cấp Trường...
 08h00 ngày 5/11/2010 tại Hội trường lớn Nhà A1 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã...
 10h sáng ngày 9 tháng 9 năm 2010, tại phòng Hội thảo quốc tế số 1- Trường Đại học H...