TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Primary tabs

    Từ lâu hình ảnh màu áo xanh của sinh viên tình nguyện trường ĐHHH...
Từ lâu hình ảnh màu áo xanh của sinh viên tình nguyện trường ĐHHH đã để...
     Cùng với tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ Thành phố Hải Phòng, tuổi trẻ...
        Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về pháp luật( luật An to...
Sáng ngày 22/9/2011, tại Hội trường lớn khu Hiệu bộ,  Hội Sinh viên Trường Đại học Hàng...
     Tối ngày 4/10, Tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Nhà trường, Thành...
       Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua để thực hiện...
TỰ HÀO TRƯỜNG TÔI" là tên cuộc thi dành cho sinh viên các trường đại học...
           Khai giảng năm học 2011-2012,Trường đại học Hàng hải Việt Nam xá...
 10h00 ngày 19/09/2011, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức “Lễ công bố...

Pages