TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Kỳ họp Hội đồng trường lần thứ 3 (ngày 09/10/2020)

Sáng 09/10/2020, Kỳ họp định kỳ Hội đồng trường lần thứ 3 đã được tổ chức tại Phòng họp  3.2, Nhà A1 dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường. Tham dự kỳ họp có 15/19 thành viên Hội đồng trường. Sau hơn 04 giờ làm việc, Hội nghị đã kết thúc và hoàn thành cơ bản các nội dung của kỳ họp đề ra, cụ thể gồm các nội dung sau:
1. Thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh Phó Hiệu trưởng đối với 02 ứng viên là PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn – Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế.
2. Nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng trường trong các tháng 7, 8, 9/2020. Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng trường, Dự thảo Phân công công tác các thành viên của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và Phương hướng công tác năm học 2020-2021 do Hiệu trưởng trình bày.
4. Thông qua Báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động kết nối doanh nghiệp năm học 2019-2020 và Kế hoạch kết nối doanh nghiệp năm học 2020-2021 do Trưởng phòng Đào tạo được sự ủy quyền của Hiệu trưởng trình bày.
5. Thẩm duyệt một số Tờ trình của Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy đối với các đơn vị: Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Cơ khí thực hành, Viện Cơ khí và Trung tâm Huấn luyện thuyền viên.
6. Kiện toàn chức danh Thư ký Hội đồng trường đối với PGS.TS Nguyễn Công Vịnh – Thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn Trường.
Theo phân công của Hội đồng trường, Thường trực Hội đồng trường sẽ tiếp thu các ý kiến trao đổi, thống nhất tại Kỳ họp để xây dựng dự thảo và ban hành Nghị quyết kỳ họp lần này trong thời gian sớm nhất.