TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Kiểm tra công tác chuẩn bị CSVC phòng chống dịch Covid-19 để đón sinh viên trở lại học tập.

Theo thông báo 561/TB-ĐHHHVN-ĐT về việc quay trở lại học tập của sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2020 sau thời gian nghỉ để phòng chống dịch Covid-19. Việc đảm bảo an toàn cho các học viên, sinh viên khi quay lại giảng đường đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu chỉ đạo các phòng, ban liên quan chuẩn bị chu đáo.

Trong ngày 28/04, Trường ĐHHHVN đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đón sinh viên trở lại Trường như các giảng đường, phòng học, thư viện, khu ký túc xá, căng tin, nhà vệ sinh.

PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo việc đón sinh viên quay trở lại.

Nhà trường đã quán triệt các đơn vị khi học viên, sinh viên trở lại phải thực hiện tốt các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh như: 100% học viên, sinh viên có khẩu trang, đảm bảo việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, đảm bảo việc sinh viên đến trường được kiểm tra, theo dõi về sức khỏe.

Nhà trường ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của các phòng, ban, sẵn sàng mọi cơ sở vật chất và phương án đảm bảo an toàn cho toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên và sinh viên trở lại Trường. Thời gian qua Nhà trường chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19. Trong ngày đầu nhập học Nhà trường sẽ đón khoảng gần 9.000 sinh viên, chuẩn bị khoảng 10.000 khẩu trang và hơn 300 lít nước sát khuẩn tay dự phòng để phục vụ sinh viên trong những ngày sắp tới.

Đoàn thanh niên Nhà trường cũng sẽ triển khai đội sinh viên tình nguyện đứng tại các điểm chốt quan trọng nhằm hướng dẫn cho sinh viên như khi đi cầu thang máy, xịt khuẩn, đeo khẩu trang, đảm bảo sức khỏe một cách tốt nhất cho toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên và sinh viên khi quay trở lại Trường.