TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức, nhà giáo, người lao động bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện chỉ đạo của của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 1484 ngày 24/2/2020 về việc thành lập Hội đồng trường đại học, học viện và Thông báo số 92 ngày 10/3/2020 thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong tổ chức hoạt động của Hội đồng trường các trường đại học, học viện, cao đẳng; Căn cứ Luật Giáo dục đại học (năm 2012), Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (năm 2018), Nghị định số 99 ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, sáng ngày 12/5/2020, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức, nhà giáo, người lao động bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Hội nghị có các ông/bà đại diện cho cộng đồng xã hội, các nhà quản lý, các doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động: Ông Nguyễn Đức Thọ - Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng, Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Ông Vũ Hữu Chiến – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng, Ông Vũ Kiên Quyết – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng.

Về phía Trường ĐHHHVN có: NGƯT. PGS.TS. Nguyễn Viết Thành - Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ trì Hội nghị; PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Hoàng Văn Thủy - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; ThS. Phạm Ngọc Tuyền - Chủ tịch Công đoàn trường cùng sự có mặt của 456 đại biểu đại diện cho gần 900 cán bộ, giảng viên, viên  chức, nhà giáo, người lao động trong toàn Trường.

Mở đầu Hội nghị, NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Viết Thành - Chủ tịch Hội đồng trường đã thay mặt Tập thể lãnh đạo trường chủ trì Hội nghị và trình bày Đề án nhân sự Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Viết Thành - Chủ tịch Hội đồng trường trình bày Đề án nhân sự Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội đồng trường Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 thành viên trong đó có 05 thành viên đương nhiên và 14 thành viên được bầu.
Sau khi Bộ Giao thông vận tải phê duyệt số lượng, cơ cấu thành phần tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ mới, tập thể lãnh đạo Trường đã chỉ đạo thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng trường:
Bước 1: Căn cứ tiêu, số lượng, cơ cấu Hội đồng trường đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, Tập thể lãnh đạo Trường chỉ đạo việc giới thiệu nhân sự (diện thành phần phải bầu) tham gia Hội đồng trường từ các đơn vị đại diện các khối thuộc Trường (khối giảng viên; khối viên chức, người lao động) và từ cộng đồng xã hội (ngoài Trường).
Bước 2: Tổ chức Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 1) để rà soát, đánh giá, xem xét thông qua danh sách nhân sự đề cử bầu Hội đồng trường nhiệm kỷ 2020 - 2025 để lấy ý kiến giới thiệu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn trường (Bước 3).
Bước 3: Tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt toàn trường để  lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự đã được Tập thể lãnh đạo Trường xem xét thông qua ở Bước 2.
Bước 4: Tổ chức Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 2). Trên cơ sở phân tích kết quả giới thiệu nhân sự ở Bước 3, Tập thể lãnh đạo Trường xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách đề cử bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuyển Hội đồng trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 xem xét, quyết định (Bước 5).
Bước 5: Hội đồng trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp thông qua danh sách đề cử bầu vào Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.
Sau quy trình giới thiệu nhân sự 5 bước, đã chọn ra được 21 ứng cử viên tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025:
Thành viên đương nhiên:
1. Thành viên đương nhiên (không bầu)
Bà Lê Thanh Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GTVT.
PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy
PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng
ThS. Phạm Ngọc Tuyền - Chủ tịch Công đoàn
SV Vũ Thị Xuân Quỳnh - Ủy viên BCH Đoàn trường.
2. Thành viên được bầu: giới thiệu 16 ứng cử viên bầu lấy 14
Ngoài 05 thành viên đương nhiên, tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu để bầu ra 14 thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định của Luật từ 16 ứng cử viên được giới thiệu.


Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trí Minh – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử

Sau hơn hai giờ làm việc trong bầu không khí nghiêm túc, trang trọng, Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức, nhà giáo, người lao động bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Kết quả các ông/bà sau đây đã trúng cử Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ

I. ĐẠI DIỆN KHỐI GIẢNG VIÊN

1

PGS.TS. Trần Anh Dũng

Trưởng khoa Điện - Điện tử

2

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế

3

PGS.TS. Nguyễn Huy Hào

Phó trưởng khoa Máy tàu biển

4

PGS.TS. Đỗ Quang Khải

Trưởng khoa Đóng tàu

5

TS. Nguyễn Thành Lê

Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và tư vấn Luật Hàng hải

II. ĐẠI DIỆN KHỐI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

1

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng phòng Khoa học công nghệ

2

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

3

PGS.TS. Phạm Văn Thuần

Trưởng phòng Đào tạo

4

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân

Trưởng phòng Quan hệ quốc tế

III. ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

1

Ông Vũ Hữu Chiến

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng.

2

Ông Phạm Hồng Minh

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Hải Phòng.

3

Ông Vũ Kiên Quyết

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp điện Hải Phòng.

4

Ông Nguyễn Đức Thọ

Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng.

5

Ông Bùi Thiên Thu

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Hội đồng trường sẽ họp phiên thứ 1 vào ngày 15/5/2020 để bầu các chức danh chủ chốt: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng./.