TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đứng thứ 20 trong top 50 Trường Đại học có công bố quốc tế tốt nhất Việt Nam trong năm 2019.

Phát huy truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển, với tâm huyết của các thế hệ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã ngày càng khẳng định được uy tín và vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia, trong đó chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh và hợp tác quốc tế của Nhà trường được nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, trong những năm gần đây, hoạt động công bố khoa học trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế có uy tín đã mang lại những kết quả to lớn, làm tăng vị thế khoa học của Nhà trường cũng như thương hiệu của Trường trong nước và quốc tế.

Trong năm 2019, theo phân tích dữ liệu khoa học trên Web of Science và Scopus, UPM (University Performance Metrics) đã công bố Bảng xếp hạng về các chỉ số nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học cả nước, trong đó, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã vươn lên nhóm các trường đại học hàng đầu. Cụ thể: đứng thứ 21 về tổng thể của các chỉ số nghiên cứu; đứng thứ 4 về chỉ số nghiên cứu nội lực; đứng thứ 18 về chỉ số trích dẫn trung bình; đứng thứ 27 về chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên và đứng thứ 26 về chỉ số quy mô công bố.

Vừa qua, Nhóm Thông tin Nghiên cứu của Trường Đại học Duy Tân (DTU Research Informeta Group) đã đưa ra một Bảng xếp hạng mới về công bố khoa học quốc tế chỉ dựa trên cơ sở dữ liệu của Scopus, trong đó Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đứng ở vị trí thứ 20/50 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ Scopus, từ năm 2016 đến 2019 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã có 353 công bố khoa học thuộc danh mục Scopus, cụ thể như sau:

Bảng 1. Số liệu công bố khoa học thuộc danh mục Scopus của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Năm

2016

2017

2018

2019

Số lượng công bố

28

31

67

153

Nguồn: http://scopus.com/

* Tổng hợp theo số lượng công bố

Theo công bố của DTU, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đứng ở vị trí 20/50 trường đại học với các chỉ số thống kê là tổng số các công bố thuộc các loại hình được tổng hợp. Cụ thể trong tổng số 151 công bố khoa học trên Scopus, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nổi trội với loại hình bài báo (Article và Article in press) với 108 công bố.

Bảng 2. Top 50 cơ sở giáo dục đại học công bố quốc tế nhiều nhất Việt Nam năm 2019

Nguồn: DTU Research Informeta

* Tổng hợp theo lĩnh vực công bố

Theo lĩnh vực công bố, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có số lĩnh vực nghiên cứu khá đa dạng, cụ thể như: Kỹ thuật (Engineering); Khoa học máy tính (Computer Science - COMP); Khoa học vật liệu (Materials Science - MATE); Khoa học xã hội (Social Science - SOCI); Toán học (Mathematics - MATH); Vật lý - thiên văn học (Physics and Astronomy -  PHYS); Khoa học môi trường (Environmental Science - ENVI); Năng lượng (Energy - ENER), Hóa học (Chemistry - CHEM); Kỹ thuật hóa học (Chemical Engineering - CENG); Quản trị, tài chính và kế toán (Business Management and Accounting - BUSI); Kinh tế và tài chính (Economics Econometrics and Finance - ECON),… và một số ngành, lĩnh vực nhỏ khác.

Nguồn: DTU Research Informeta

Hình 1. Phân bố số lượng công bố quốc tế của các trường theo 27 lĩnh vực.
Thứ tự các trường được sắp xếp theo tổng số lượng công bố các loại giảm dần. Màu càng đậm thể hiện số lượng càng nhiều, màu trắng tương ứng số công bố bằng 0.

* Tổng hợp theo xếp hạng của Tạp chí công bố

Theo thống kế số lượng công bố trên tạp chí khoa học được xếp hạng, ta thấy được dữ liệu phân tích số bài báo (article và article in press) của top 50 cơ sở giáo dục đại học theo xếp hạng Q của tạp chí đăng các bài báo đó, đồng thời xét đến vai trò của các tác giả trên bài báo.
Từ số liệu cho thấy số lượng công bố của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trên các Tạp chí khoa học được xếp hạng như sau:
Số lượng công bố trên các Tạp chí Q1: 29 công bố.
+ Tác giả chính: 07 công bố;
+ Đồng Tác giả: 22 công bố;
Số lượng công bố trên các Tạp chí Q2: 31 công bố;
+ Tác giả chính: 14 công bố;
+ Đồng Tác giả: 17 công bố;
Số lượng công bố trên các Tạp chí Q3: 30 công bố;
+ Tác giả chính: 16 công bố;
+ Đồng Tác giả: 14 công bố;
Số lượng công bố trên các Tạp chí Q4: 21 công bố;
+ Tác giả chính: 13 công bố;
+ Đồng Tác giả: 08 công bố;

Bảng 3. Phân tích hạng tạp chí công bố các bài báo của các trường đại học

Nguồn: DTU Research Informeta

Theo số liệu thống kê, 82% công bố của Nhà trường được đăng trên các tạp chí hạng Q1-Q3, với tỉ trọng đồng đều từ Q1 đến Q3 và giảm dần xuống Q4 với 18%. Với tỉ trọng như vậy, chứng tỏ các công bố của Nhà trường có chất lượng tương đối tốt, khi phần lớn các công bố đăng trên tạp chí hạng Q1, Q2 và Q3.

Để đạt được thành tích đáng tự hào này, trong những năm qua, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam luôn chú trọng tăng cường các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy các công bố khoa học trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước bên cạnh việc đa dạng hóa nghiên cứu khoa học. Chiến lược đẩy mạnh nghiên cứu, công bố quốc tế thông qua chính sách hỗ trợ đã được Nhà trường triển khai mạnh mẽ. Trong 2 năm 2018 và 2019, Nhà trường đã ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo, công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ (QĐ 2232/QĐ-ĐHHHVN ngày 06/12/2018 và QĐ 1704/QĐ-ĐHHHVN ngày 23/9/2019), qua đó tạo được động lực lớn thúc đẩy các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ tích cực tham gia nghiên cứu và công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cũng đẩy mạnh kết nối và mở rộng mạng lưới nghiên cứu quốc tế; hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên và học viên của Trường được tiếp cận với các tổ chức, các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu thế giới, thông qua các hội thảo quốc tế uy tín thường niên như: Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (International Association of Maritime Universities - IAMU), Hiệp hội các trường đại học hàng hải và đánh cá Châu Á (Asian Marittime and Fisheries Universities Forum - AMFUF)…

Kết quả công bố quốc tế trên cho thấy chính sách đẩy mạnh nghiên cứu của Nhà trường đang đi đúng hướng theo xu thế quốc tế hóa giáo dục đại học, tập trung vào chất lượng bài báo công bố, đồng thời thể hiện sự nỗ lực từ lãnh đạo, đội ngũ nghiên cứu, viên chức, giảng viên của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.