Cán bộ, giảng viên

You are here

Chương trình học bổng của chính phủ Trung Quốc năm 2016 tại Đại học Công nghệ Vũ Hán

Năm 2016, Trường Đại học Công nghệ Vũ Hán sẽ cung cấp 2 suất học bổng toàn phần đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ cho các cán bộ, giảng viên của Nhà trường với đối tượng tham gia chương trình đào tạo Thạc sỹ: độ tuổi không quá 35 (đã tốt nghiệp đại học), Tiến sỹ: độ tuổi không quá 40 (đã tốt nghiệp trình độ thạc sỹ).

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Quan hệ quốc tế (Phòng 205B, tầng 2, Nhà A1) trước 17h00 ngày 28/03/2016

Chương trình học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2017

Theo công văn số 83/TB-ĐHHHVN-QHQT ngày 28 tháng 1 năm 2016 thông báo V/v Chương trình học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2017 

Đây là chương trình học bổng quốc tế uy tín do Chính phủ Australia tài trợ, có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt trên thành tích học tập của các ứng viên, không giới hạn độ tuổi và sẽ được các cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng tại Australia

Chi tiết xem tại Website: http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/

Hồ sơ đăng ký nộp trước ngày 31/03/2016