Cán bộ, giảng viên

You are here

Công văn số 280/ĐHHHVN-TCCB ngày 29/3/2016 về việc triển khai Quyết định số 527/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2016 ban hành Quy định Về thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết việc nghỉ hằng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ

Du học Đài Loan cam kết việc làm đầu ra với Đại học Công nghệ Quốc gia Chin-Yi

Đại học Công nghệ quốc gia Chin-Yi là một trong những trường công lập hàng đầu của Đài Loan về công nghệ, thuộc top 5 các trường đại học công nghệ công lập được yêu thích với tỉ lệ sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp lên đến 93%.