TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị thường niên lần thứ 18 của Diễn đàn các trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á (AMFUF)

Chương trình học bổng chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam niên khóa 2015

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhận được thông báo của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam về Chương trình học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ niên khóa 2015 cho các ngành Khoa học cơ bản, Kỹ sư, Kinh tế quản lý và Luật. Chi tiết xem tại Website: http://www.ambafrance-vn.org/

Thông báo tổ chức buổi giới thiệu về học bổng JDS của Nhật Bản cho các cán bộ, giảng viên của Hải Phòng

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đỗ Trung Kiên- chuyên viên Phòng Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  
Add.: 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 
Tel.: (+84) 31. 3735 681 
Fax: (+84) 31. 3735 282 
Mobile: (+84) 946 968 759 
Email: dotrungkien@vimaru.edu.vn

Pages