TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Chương trình học bổng của chính phủ Trung Quốc năm 2016 tại Đại học Công nghệ Vũ Hán

Năm 2016, Trường Đại học Công nghệ Vũ Hán sẽ cung cấp 2 suất học bổng toàn phần đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ cho các cán bộ, giảng viên của Nhà trường với đối tượng tham gia chương trình đào tạo Thạc sỹ: độ tuổi không quá 35 (đã tốt nghiệp đại học), Tiến sỹ: độ tuổi không quá 40 (đã tốt nghiệp trình độ thạc sỹ).

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Quan hệ quốc tế (Phòng 205B, tầng 2, Nhà A1) trước 17h00 ngày 28/03/2016

Pages