TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh

Liên hệ
Địa chỉ: 
P. 118 - Nhà A4 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Điện thoại: 
031.3735.554

Năm thành lập: 2015 (được nâng cấp từ Khoa Quân sự được thành lập năm 1982) 
Trung tâm có nhiệm vụ làm tham mưu cho Thủ trưởng Nhà trương thực hiện công tác quản lý về Giáo dục Quốc phòng-An ninh; Giảng dạy các môn học GDQP-AN; nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy; Tham gia phối hợp thực hiện các công tác quân sự khác.
Tổng số CBGV: 13 trong đó có 1 Đại tá, 4 Thượng tá, 4 Trung tá, 2 Đại úy, 1 Thiếu tá chuyên nghiệp, 1 chuyên trách tự vệ
Thành tích nổi bật đã đạt được:
- Năm 2004 : Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải;
- Năm 2005: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Năm 2004,2005, 2006, 2012: Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân;
- Năm 2010: Tập thể lao động xuất sắc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.