You are here

Viện Môi trường

Liên hệ
Điện thoại: 
0313.735628

Thành lập Viện Môi trường thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2015
- Tổng số CBGV: 28 trong đó TS-TSKH(02), ThS(22)
- Tổng số sinh viên: 462 sinh viên
- Những thành tích tiêu biểu đã đạt được
- Năm 2014: 01 đề tài NCKH Sinh viên đạt giải nhì Tài năng khoa học trẻ Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo xét thưởng;
- Năm 2012, 2013: Bằng Lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng.