TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Viện Đào tạo quốc tế (ISE)

Liên hệ
Địa chỉ: 
Nhà A5-484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 
0225.3261999- Fax: 0225.3261889

Năm thành lập: 2012
Tổng số CBGV: 8 trong đó 01 PGS.TS, 07 Thạc sĩ
Các chuyên ngành đào tạo:
+ Cử nhân CTTT: Kinh tế hàng hải và toàn cầu hóa, Kinh doanh quốc tế và Logistics
+ Chương trình cử nhân liên kết với Đại học Vanung, Đài Loan: Quản trị kinh doanh
+ Chương trình Thạc sĩ liên kết với Đại học Krems, Áo: Thạc sĩ quản lý
Tổng số sinh viên: 916 sinh viên
Thành tích tiêu biểu: Tổ chức quản lý tốt chương trình tiên tiến với 02 chuyên ngành năm học 2014-2015 đã có hơn 50% sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn, mở thành công chương trình đào tạo liên kết thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế với Trường Đại học Krem-Áo.