You are here

Khoa Quản trị- Tài chính

Liên hệ
Địa chỉ: 
Tầng 1 - Nhà A4, 484 Lạch Tray - Ngô Quyền- Hải Phòng

Năm thành lập: 2016 (Được tách từ Khoa Kinh tế ngày 01/01/2016)
Tổng số CBGV: 34 trong đó có 01 PGS.TS, 03 TS&TSKH, 27 Thạc sĩ
Các chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh và Tài chính kế toán
Tổng số sinh viên: 1.700 sinh viên
Các thành tích đã đạt được
- Năm 1992, nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập Khoa, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3.
- Năm 1997 Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động Lao động hạng Nhì, nhân dịp kỉ niệm 35 năm thành lập Khoa.
- Năm 2002, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỉ niệm 40 năm thành lập Khoa.
- Năm 2004, Bộ GTVT tặng bằng khen về thành tích trong công tác Khoa học-công nghệ giai đoạn 1999-2004.
- Năm 2012, nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa.
- Năm 2014, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc