TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải

Liên hệ
Địa chỉ: 
Nhà A9, Khu Hiệu bộ, số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng.
Điện thoại: 
0225.3735 617 - Fax: 0225.3625 710