You are here

Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng công nhận các chức danh lãnh đạo và ủy ban kiểm tra Công đoàn trường

Ngày 21/9/2017 Ban Chấp hành Công đoàn Trường khóa 29, nhiệm kỳ 2017-2022 đã họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo và Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thủy – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Hoàng Đình Long – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng và đại diện các Ban của Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng.

Ngày 29/9/2017 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-LĐLĐ về việc công nhận Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Trường khóa 29, nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Ban Chấp hành Công đoàn Trường (gồm 17 đồng chí)

2. Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường (gồm 07 đồng chí)