TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Thông báo về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

VIDEO