TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Vv giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Nhà kết cấu thép lắp ghép 02 tầng

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

VIDEO