TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm cho Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

V/v Tổng kết chương trình đánh giá chất lượng nội bộ và mục tiêu chất lượng năm học 2014-2015

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

VIDEO