TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Trường ĐHHHVN và Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài gòn đã kỹ kết thỏa thuận hợp tác.

Khóa đào tạo về Nguồn nước khu vực Đông Nam Á năm 2019 tại Phnom Phenh, Campuchia.

Trường ĐHHHVN và Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài gòn đã kỹ kết thỏa thuận hợp tác.

Nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng, đồng thời sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn lực và thế mạnh sẵn có cùng hướng tới giải quyết vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài gòn đã kỹ kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về huấn luyện, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đặc biệt trong lĩnh vực Khai thác Cảng, Logistics và Dịch vụ biển.

Nội dung của thỏa thuận bao gồm việc tổ chức các khóa học ngắn hạn và dài hạn, cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ nâng cao kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực cảng biển, logistics và dịch vụ biển cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Tân Cảng Sài Gòn, đồng thời phối hợp trong các dự án nghiên cứu khoa học, xây dựng giáo trình, giáo án, đề cương, học liệu cho các chương trình đào tạo, tiếp nhận giảng viên, sinh viên thực tập của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong các đơn vị kinh doanh của Tân Cảng Sài Gòn.

Thỏa thuận này cũng là một trong những hoạt động thể hiện mạnh mẽ hơn chủ trương của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong việc phát triển đào tạo gắn kết và hướng đến doanh nghiệp.

Đại diện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: PGS. TS. Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng

Đại diện Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn: Đại tá Bùi Sỹ Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn