TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Trao Học bổng Kyocera năm học 2017 - 2018

Trong khuôn khổ chương trình Hợp tác giữa Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Học bổng Kyocera được xét duyệt và trao tặng thường niên cho sinh viên Nhà trường từ năm 2012 ngay khi Công ty được thành lập.

Tiếp nối chương trình hợp tác giữa hai bên, ngày 11/01/2018 tại trụ sở của Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam đã diễn ra buổi trao Học bổng Kyocera năm học 2017-2018 cho 5 sinh viên có thành tích học tập tốt của Nhà trường với trị giá mỗi suất là 500 USD (50 USD/tháng (x 10 tháng/năm học).

 Danh sách các sinh viên được nhận Học bổng Kyocera năm học 2017 - 2018:

TT

Họ và tên

Lớp

Chuyên ngành

Khoa/ Viện

1

Vũ Văn Ngọc

KCK55DH

Kỹ thuật cơ khí

Viện Cơ khí

2

Lưu Thành Đạt

CĐT55DH

Cơ điện tử

Viện Cơ khí

3

Trần Mạnh Trung

ĐTĐ55ĐH3

Điện tự động công nghiệp

Khoa Điện - Điện tử

4

Phạm Văn Đồng

ĐTĐ55ĐH3

Điện tự động công nghiệp

Khoa Điện - Điện tử

5

Đào Thị Hồng

ĐTV56ĐH

Điện tử viễn thông

Khoa Điện - Điện tử