TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Chiều ngày 24/10, Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải do đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Trưởng đoàn đã làm việc với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh đây là đợt kiểm tra có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng đang tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Nhà trường phải nhận thức đúng đắn các quan điểm và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW để triển khai, thực hiện. Qua kiểm tra, Đoàn sẽ có đánh giá nghiêm túc, đúng đắn, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế để báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả kiểm tra. Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng đánh giá về hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, PGS.TS Phạm Xuân Dương, Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xác định việc triển khai, quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt với sự chỉ đạo quyết liệt, ban hành kịp thời các văn bản và tổ chức thực hiện sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể và đặc điểm tình hình của từng đảng bộ, chi bộ, các đơn vị trực thuộc bằng các hình thức đa dạng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được triển khai gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với giá trị cốt lõi “Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nhân văn” và thực hiện 05 chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là: “Phát huy tiềm năng trí tuệ - Không ngừng đổi mới sáng tạo - Nâng cao trách nhiệm công vụ - Nâng tầm giá trị nhân văn - Khẳng định đẳng cấp thương hiệu”. Qua đó kỷ luật và kỷ cương hành chính được cải thiện, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động được nâng lên, tận tụy với công việc được giao, gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trường đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của bộ máy quản lý và của từng đơn vị. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, thực hiện phương châm gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Các cá nhân nâng cao ý thức công vụ, phong cách, tác phong công tác, học tập; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

PGS.TS Phạm Xuân Dương, Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo Đoàn kiểm tra.

Ban Giám hiệu Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Trường chỉ đạo triển khai việc triển khai, thực hiện cũng như đánh giá, tổng kết, kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm cán bộ quản lý, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên, đánh giá viên chức và công tác kiểm tra, giám sát hàng năm. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập và làm theo, ở từng cấp đều được xác định trọng tâm, trọng điểm trong tổ chức thực hiện, đánh giá, kiểm điểm. Việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của một cách nghiêm túc, đồng bộ đã góp phần giúp Trường luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua.

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã thẳng thắn đóng góp các ý kiến đối với Trường trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã biểu dương những kết quả đạt được của Nhà trường trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW đồng thời đánh giá cao việc xây dựng báo cáo, công tác chuẩn bị tài liệu, minh chứng theo yêu cầu của Kế hoạch kiểm tra. Thứ trưởng đề nghị, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục hạn chế để triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Sau buổi làm việc này, Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thiện báo cáo, trình Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải xem xét, cho ý kiến./.