TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị Bộ môn mở rộng năm học 2019-2020 với chủ đề “Đổi mới hoạt động đào tạo và KHCN đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học và cách mạng công nghiệp 4.0”

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2019-2020, Hội nghị Bộ môn mở rộng năm học 2019-2020 với chủ đề “Đổi mới hoạt động đào tạo và KHCN đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học và cách mạng công nghiệp 4.0” đã được tổ chức tại Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ từ ngày 04~06/10/2019 với sự tham gia của gần 170 đại biểu gồm các lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, cán bộ chủ chốt các đơn vị, Trưởng các bộ môn và các nhà khoa học có học vị từ PGS trở lên. 

Đặc biệt, Hội nghị lần này Nhà trường có mời đại diện lãnh đạo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Phenikaa tham dự và chia sẻ các kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên Hội nghị Bộ môn có sự tham dự của đại biểu ngoài Trường. 

Tại Hội nghị, rất nhiều vấn đề về tự chủ giáo dục đại học, về xây dựng môi trường giáo dục và quản trị Nhà trường, vấn đề xây dựng thương hiệu, đổi mới giáo dục và đào tạo được đề ra, chia sẻ và giải đáp qua đó  giúp Nhà trường cùng các cán bộ giảng viên có được định hướng hoạt động trong năm học 2019-2020. 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã đánh giá cao sự nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu và đặc biệt cảm ơn sự chia sẻ kinh nghiệm quý báu của 2 trường bạn. Hiệu trưởng cũng kết luận chỉ rõ 10 định hướng cụ thể cho hoạt động của Nhà trường trong năm học 2019-2020.

Hội nghị Bộ môn mở rộng năm học 2019-2020 đã được tổ chức thành công đánh dấu bước khởi đầu quan trọng của năm học mới, hứa hẹn nhiều thành công mới của Nhà trường trên con đường xây dựng Trường đại học trọng điểm quốc gia.