TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Chương trình giới thiệu Cơ sở dữ liệu: Web of Science (WoS), phục vụ nghiên cứu khoa học bởi diễn giả Chuyên gia ISI- Clarivate Analytics tại Việt Nam.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế về nghiên cứu khoa học, việc tăng cường công bố quốc tế và nâng cao chất lượng các tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế ngày càng trở nên cấp thiết với Việt Nam. Trong chuỗi các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng Tạp chí trong nước và quốc tế, 04h00 ngày 23/4, Chương trình giới thiệu Cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), phục vụ nghiên cứu khoa học bởi diễn giả Chuyên gia ISI- Clarivate Analytics tại Việt Nam đã được tổ chức tại Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức, thu hút hàng trăm những nhà khoa học quan tâm tham dự.

Clarivate Analytics tiền thân do Viện ISI phát triển, hiện là tổ chức uy tín nhất trên thế  giới cung cấp các bộ sưu tập và phân tích nguồn thông tin tiêu chuẩn trong nghiên cứu học thuật trên các lĩnh vực: các ngành Khoa học Công nghệ, Kỹ thuật và Khoa học Xã hội. Nhiều tổ chức nghiên cứu và các nhà đầu tư trên khắp thế giới đã và đang dựa trên chỉ số ảnh hưởng tạp chí JIF của từ CSDL Web of Science (WoS) với nhiều thông tin phân tích chi tiết về mức độ ảnh hưởng của tạp chí được kết hợp cùng quy trình tuyển chọn chuẩn quốc tế, giúp tìm ra những công trình nghiên cứu chất lượng nhất và đem lại những thông tin đánh giá chính xác về giá trị của công trình, tác giả và đơn vị, nhằm xây dựng được các chiến lược nghiên cứu triển vọng và tăng cường năng lực công bố quốc tế cho các đơn vị, đặc biệt là hệ thống xếp hạng Đại học AWRU.

Clarivate và VPDD iGroup Việt Nam đề xuất một chương trình thuyết trình về Giải pháp nghiên cứu và công bố quốc tế và Giải pháp xuất bản tiêu chuẩn quốc tế cho cấp quản lý và cán bộ nghiên cứu khoa học của Trường với những nội dung chủ yếu sau:

Phần 1: Giải pháp nghiên cứu và công bố quốc tế
- Chia sẻ về xu hướng nghiên cứu hiện đại trong việc ứng dụng hệ thống dữ liệu chỉ mục trong hoạt động nghiên cứu và công bố quốc tế. thực trạng nghiên cứu khoa học của Việt Nam và Benchmarking giữa các trường Đại học trong khu vực, đặc biệt là nhóm các trường Khoa học Kỹ thuật.
- CSDL điện tử Web of Science, Incites (ISI) & giải pháp ứng dụng thông tin trong việc xây dựng chiến lược nghiên cứu hiệu quả cho Nhà trường.

Phần 2: Giải pháp xuất bản tiêu chuẩn quốc tế
- Hệ thống xuất bản quốc tế Scholar One
- Cổng thông tin dành cho Reviewer: Publons

Chương trình đã thành công tốt đẹp bởi nó không chỉ cung cấp thông tin về tiêu chí và cách thức xét duyệt vào ISI mà còn mở ra cơ hội hợp tác giữa các tạp chí của Nhà trường trong việc nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Một số thông tin về Công ty & CSDL liên quan:
http://www.igroupvietnam.com/
https://clarivate.com/products/web-of-science/databases/
https://clarivate.com/products/incites/
https://endnote.com/