TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc triển khai Quyết định số 1038/QĐ-BGTVT quy định việc phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ GTVT quản lý

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.