TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị thường niên lần thứ 18 của Diễn đàn các trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á (AMFUF)

Tuyển sinh lớp tin học ứng dụng CNTT cơ bản dành cho công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tháng 06/2019 ( dự kiến thi ngày 02/06/2019)

Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)
Đối tượng: HS, SV, Giáo viên, Cán bộ viên chức, Công chức v.v.
Nội dung bồi dưỡng: Theo quy định
Quyền lợi: Học viên được học, ôn, thi, cấp chứng chỉ theo chuẩn quy định tại TT03;  
Hồ sơ: 01 phiếu đăng ký (download tại http://citad.vn/files/M01_Maudontt03.doc), 2 ảnh 3x4 (hoặc 4x6); CMND phô tô.
Lệ phí (bồi dưỡng, thi, cấp CC đã giảm):

  • Học sinh, sinh viên, giáo viên: 1.200.000 đồng;
  • Đối tượng khác: 1.350.000 đồng.
  • Chỉ đăng ký thi: 750.000 đồng

Lịch thi dự kiến: 02/06/2019
Địa điểm ôn, thi: CITAD - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Liên hệ: 0225.567550; 0983849819 (Mr Tiến); 0942040686 (Mr.Toàn).