TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Thông báo Vv thực hiện văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.