TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Vv tặng suất ăn trưa miễn phí và giảm giá dịch vụ cho CB, GV, NLĐ nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam