TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri theo Chương trình học bổng Hiệp định hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hung-ga-ri.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.