TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Thông báo về việc Phó Hiệu trưởng phụ trách ủy quyền điều hành công việc trong thời gian đi công tác từ ngày 14/11/2018 đến hết ngày 17/11/2018