TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về việc không phục vụ nhân dân thăm viếng mộ trong dịp tiết Thanh minh năm 2020 tại tất cả các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên địa bàn thành phố Hải Phòng

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.