TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên cuối khóa đợt 2 năm học 2019-2020

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.