You are here

Công ty TNHH đóng tàu Damen Sông Cấm thông báo tuyển gấp 7 nhân viên & 4 thực tập sinh - tháng 10/2018