TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị công tác Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập năm học 2016- 2017

Thực hiện chương trình công tác năm học 2015 - 2016; Nhằm đánh giá tổng kết công tác Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập trong năm học 2015-2016; Định hướng tăng cường hiệu quả hoạt động trong năm học 2016-2017 ngày 10 tháng 11 năm 2016, Trường ĐHHHVN tổ chức Hội nghị công tác Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập (GVCN-CVHT) năm học 2016- 2017, những điểm mới trong công tác sinh viên, công tác đào tạo, công tác Đoàn thanh niên- Hội sinh viên, công tác GVCN-CVHT. Đến dự và chủ trì Hội nghị có TS Nguyễn Khắc Khiêm - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Thủ trưởng đơn vị các Phòng, Ban, Trung tâm liên quan, đại diện lãnh đạo các Khoa và các Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập (GVCN-CVHT) được lựa chọn từ các đơn vị.

Sau bài phát biểu khai mạc, Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác GVCN-CVHT năm học 2015 -2016 và định hướng hoạt động năm học 2016-2017 của đồng chí Trương Công Mỹ- Trưởng phòng CTSV đồng thời nghe các báo cáo tham luận về các vấn đề liên quan đến công tác GVCN-CVHT như: “Một số quan điểm về CTSV Viện Cơ khí” của PGS.TS Lê Văn Điểm khi đặt ra những câu hỏi như "Ai là Cố vấn học tập?", "CVHT cần biết những gì?", "Đánh giá hiệu quả của CVHT trong một năm làm được những gì?", hay “Thực hiện công tác GVCN- CVHT tại đơn vị về thực trạng kết quả thực hiện, các đề xuất kiến nghị của Khoa Hàng hải”; “Phát huy vai trò GVCN – CVHT trong công tác tư vấn, hỗ trợ, tạo động lực học tập cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Kinh tế” của đồng chí Phạm Văn Hùng. Hầu hết các báo cáo, tham luận đều tập trung xung quanh vấn đề là làm thế nào để kết quả học tập của các em sinh viên đạt được kết quả cao nhất, các biện pháp nhằm tăng cường sự tương tác giữa giảng viên, CVHT và sinh viên, giữa cán bộ Đoàn với sinh viên; khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin trong việc cố vấn học tập,…

Hội nghị công tác GVCN-CVHT năm 2016 giúp các đại biểu, lãnh đạo các đơn vị có cái nhìn rõ hơn về hiện trạng và tìm giải pháp định hướng phát triển trong giai đoạn tới nhằm đưa công tác Công tác sinh viên và GVCN-CVHT trở nên thiết thực hiệu quả, hoạt động có chiều sâu và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Dưới đây là 1 số hình ảnh tiêu biểu trong Hội nghị