TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

Liên hệ
Địa chỉ: 
P.207C- Nhà A1- Khu Hiệu bộ- 484 Lạch Tray- Lê Chân- Hải Phòng
Điện thoại: 
0225.3261982