TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ký kết hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam.

Sáng ngày 07/12/2018 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam. Lễ ký kết nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Logistics Việt Nam 2018 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Thỏa thuận hợp tác này nhằm hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực logistics tại thành phố Hải Phòng và các khu vực lân cận.

Theo văn bản ký kết với Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam hai bên sẽ thực hiện việc đào tạo chương trình đào tạo FIATA và các chương trình đào tạo khác theo nhu cầu của Nhà trường, hỗ trợ đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên thông qua các buổi huấn luyện và nghiên cứu khoa học, phối hợp thực hiện các chương trình nghiên cứu, đề tài nghiên cứu khoa học.

Trong phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh vào 4 nhóm vấn đề cần tập trung để thúc đẩy logistics kết nối các vùng tăng trưởng kinh tế gồm: kết nối hợp tác phát triển ngành dịch vụ logistics xanh; hợp tác thương mại, đầu tư nâng cao hiệu quả và chất lượng kết nối cơ sở hạ tầng thương mại, hạ tầng giao thông và đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin; đổi mới tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong kết nối hợp tac phát triển ngành dịch vụ logistics xanh; tăng cường phối hợp liên ngành và tạo thuận lợi hóa thương mại giữa các nước trong khu vực ASEAN.

Đây là thời điểm nhìn lại hai năm thực hiện kế hoạch hành động, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 với nhiều cơ hội và thách thức mới mang tính toàn cầu từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.