TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thư chúc mừng 20-11 của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể

 

VIDEO