TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Khóa đào tạo về Nguồn nước khu vực Đông Nam Á năm 2019 tại PhnomPhenh, Campuchia

Từ ngày 05/7 đến ngày 13/07/2019, tại PhnonPhenh, Campuchia đã diễn ra Khóa đào tạo về nguồn nước Khu vực Đông Nam Á năm 2019. Khóa học được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động của dự án “Tăng cường năng lực sản xuất, quản lý và nghiên cứu về nguồn nước và tài nguyên thiên nhiên ở Đông Nam Á” (WANASEA) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ.

Khóa đào tạo về nguồn nước khu vực Đông Nam Á năm 2019 nhằm nâng cao khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý nguồn nước cho các tổ chức thành viên thông qua sự tham gia của hơn 150 nhà nghiên cứu và 30 học giả từ các lĩnh vực khác nhau với phương pháp tiếp cận khác nhau để cùng trao đổi các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nguồn nước và tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, việc tham dự Khóa đào tạo không chỉ là cơ hội để học hỏi kiến thức mà còn tạo ra cơ hội cho những đại biểu tham dự tạo dựng sự hợp tác nghiên cứu trong tương lai.

Phát biểu tại Phiên khai mạc, ông YOUK Ngoy - Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, Campuchia khẳng định tầm quan trọng của việc quản lý nguồn nước và tài nguyên thiên nhiên trong khu vực nói chung và ở Campuchia nói riêng. Đồng thời cũng khẳng định rằng, việc xây dựng và phát triển thành công Dự án WANASEA cùng sự ủng hộ rất lớn từ các đối tác Châu Âu có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu đối với các nhà nghiên cứu trẻ Đông Nam Á.

Nội dung của Khóa đào tạo được chia thành 02 phần chính:

Phiên toàn thể diễn ra trong 02 ngày (ngày 05/7 và ngày 06/7/2019) với 08 bài trình bày đã thu hút sự quan tâm, trao đổi và đóng góp ý kiến từ các đại biểu tham gia.

Trong 07 ngày tiếp theo, 150 nhà nghiên cứu trẻ sẽ được phân về 05 nhóm chuyên đề với các chủ đề thảo luận bao gồm:

  1. Phát triển chính sách Hàng hải ở Đông Nam Á và so sánh với Liên minh Châu Âu.
  2. Quản lý lưu vực sông và Quản trị nguồn nước.
  3. Các rủi ro nguồn nước đô thị: Thiết kế chiến lược sơ tán trong trường hợp lũ lụt với mô hình tác nhân và phần mềm GAMA.
  4. Các nguồn nước không thông thường: Nước tái chế và tái sử dụng.
  5. Nghiên cứu thực địa: Phương pháp nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội.

Hội nghị tổng kết sẽ diễn ra vào sáng ngày 13/07/2019, các nhóm chuyên đề tiến hành báo cáo kết quả thu được trong suốt quá trình tham dự Khóa đào tạo.

Với vai trò là thành viên của dự án, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cử 09 cán bộ, giảng viên trẻ tham dự vào 04 nhóm khác nhau nhằm thu được các kiến thức chuyên môn phù hợp có thể ứng dụng vào thực tiễn quản lý nguồn nước ở Việt Nam.

Khóa đào tạo đã hỗ trợ tích cực trong việc gia tăng nhận thức của xã hội về nguồn nước và tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh toàn cầu hóa và đa dạng hóa cũng như cách thực để quản trị nguồn nước một cách có hiệu quả. Để đạt được điều này, ngoài việc ứng dụng các kiến thức của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thì cũng rất cần có sự quan tâm và cùng tham gia của các nhà hoạch định chính chính sách cũng như của chính quyền địa phương.

Nguồn: Phòng QHQT