TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và quán triệt Nghị quyết quý I năm 2020.

Căn cứ kế hoạch năm 2019, chiều 25/12/2019, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức: “Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và quán triệt Nghị quyết quý I năm 2020” dưới sự chủ trì của PGS.TS Phạm Xuân Dương – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Đến dự với Hội nghị có đồng chí Vũ Hữu Cần – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng cùng các đồng chí trong UBKT Thành ủy Hải Phòng, BCH Đảng bộ Trường, UBKT Đảng ủy, Bí thư các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở, Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các Đảng bộ, Chi bộ.

Đồng chí Hoàng Văn Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019 và đề ra những phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019 là năm thứ tư tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và thành phố Hải Phòng có nhiều khởi sắc. Đây cũng là năm Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện sứ mạng là “Trường Đại học đa ngành nghề có uy tín trong khu vực và thế giới; đào tạo nguồn nhân lực cho ngành kinh tế biển và xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế”, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên Nhà trường, để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề công tác năm 2019, đó là “Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, đảm bảo hoạt động tinh gọn, nâng cao năng lực, trách nhiệm công vụ của đội ngũ chuyên viên, giảng viên, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tiết kiệm, chỗng lãng phí để tạo đột phá trong đào tạo, NCKH và hợp tác quốc tế”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia thảo luận, tập trung làm rõ các nội dung trong Báo cáo tổng kết; nêu những khó khăn, vướng mắc, những khâu yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019; phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp tháo gỡ những khó khăn đó.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Cần – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nêu những vấn đề thực tiễn xuất phát từ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Trường. Đồng chí nhấn mạnh, cần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp; cần tập trung nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, công tác kiểm tra, giám sát cần được đẩy mạnh cả ở bề rộng và chiều sâu. Đồng chí đề nghị, năm 2020 Đảng bộ Trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn nữa về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong tình mới. Chủ động thực hiện toàn diện, đồng bộ, có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát theo chương trình bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng.

Đồng chí Vũ Hữu Cần – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng phát biểu chị đạo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS Phạm Xuân Dương – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nêu rõ: Hội nghị đã thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả và hạn chế, nguyên nhân, những điểm mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Các ý kiến đóng góp, thảo luận tại Hội nghị sẽ được tiếp thu để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2020./.

PGS.TS Phạm Xuân Dương – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận Hội nghị.